Wie zijn we

Stichting Dzjindag ondersteunt spirituele tradities die op mondelinge overdracht vertrouwen. In praktijk ondersteunen we leraren en beoefenaren in Tibetaans Boeddhistische tradities. We ondersteunen zowel praktisch als financieel. Ons site adres is: https://dzjindag.nl.

Privacy en Cookies

We kunnen cookies gebruiken om bezoekersstatistieken te registeren. Op pagina’s met formulieren maken we mogelijk gebruik van reCaptcha, een service van Google, om spam in die formulieren te voorkomen.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gegevens die we van je verzamelen

We verzamelen alleen gegevens die je ons zelf verstrekt hebt. Bijvoorbeeld via een (contact)formulier. Die gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen. Wanneer je ons informatie over jezelf hebt gegeven, bijvoorbeeld omdat je je opgaf voor een activiteit, dan gebruiken we die informatie alleen voor dat doel.

Gegevens die je in formulieren op deze site achterlaat worden per e-mail verstuurd naar Stichting Dzjindag en kunnen bewaard blijven in de database van deze website.

Met wie we je gegevens delen

We delen je gegevens met niemand anders, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden. Op de pagina’s die gebruik maken van reCaptcha om spam te voorkomen kan Google echter wel je ip-adres opslaan of cookies plaatsen.

Hoelang we je gegevens bewaren

We verwijderen je gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor je ze ons verstrekt hebt. Als we bijvoorbeeld een activiteit hebben georganiseerd, kan het zijn dat deelnemers binnen enkele weken daarna nog informatie of vragen krijgen toegestuurd. Daarna verwijderen we je gegevens, ook als het terugkerende activiteiten zijn (je zult je dan opnieuw moeten aanmelden).

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.