Wie we zijn

Stichting Dzjindag ondersteunt de beoefening van meditatie, studie en andere activiteiten van spirituele tradities die voor overlevering vertrouwen op mondelinge transmissie van ervaren leraren. In praktijk ondersteunen we tradities uit Tibetaans boeddhisme. Deze tradities zijn wereldwijd actief, Stichting Dzjindag is dat ook.

Dzjindag is Tibetaans voor ‘sponsor’. Vrijgevigheid is in veel spirituele tradities een deugd. In het boeddhisme is het gebruikelijk te werken op basis van sponsoring. Leraren, beoefenaren, monniken, nonnen, kloosters, instituten en hun activiteiten hebben vaak een (of meer) ‘dzjindag’.

Doelstelling

 De formele doelstelling van de stichting is:

de beoefening van meditatie, studie en religieuze activiteit in spirituele tradities die voor overlevering vertrouwen op mondelinge transmissie van ervaren leraren;

maatschappelijk draagvlak creëren en vergroten voor de beoefening in deze tradities;

mogelijke maatschappelijke, culturele of bureaucratische obstakels voor beoefening in deze spirituele tradities bestrijden en beoefenaars faciliteren in het wegnemen hiervan;

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

het creëren en ondersteunen van locaties die mogelijkheid voor transmissie bieden;

financieel, materieel of anderszins ondersteunen van personen die zich voor langere periode met intensieve studie en meditatie bezighouden onder begeleiding van een bij de Stichting in goede zin bekend spiritueel leraar;

het geven van voorlichting en informatie die acceptatie van een spirituele levensstijl bevorderen, expliciet zonder te willen bekeren.

Op deze pagina lees je hoe we dat doen, en op de pagina over onze activiteiten lees je waar we nu mee bezig zijn.