Wat we nu doen

We ondersteunen boeddhistische leraren in financiële en praktische zin. We ondersteunen mensen die lange retraites doen – het gaat vaak om meerdere jaren. We verzamelen donaties voor boeddhistische centra in Europa en Azië. We zetten ons in voor traditioneel boeddhistische activiteiten met nadruk op vrijgevigheid en compassie, zoals het helpen van dieren die anders geslacht zouden worden.

Hoe doen we dat?

Bijvoorbeeld door het organiseren van cursussen, verzorgen van online activiteiten zoals streamings, nieuwsbrieven, websites. De leraren werken vrijwillig en zijn ook voor het geven van cursussen afhankelijk van donaties. Dat geldt ook voor de leken of monniken die zich toeleggen op lange retraites. Zij hebben geen of weinig tijd voor werk, en zijn daarom afhankelijk van financiële steun. De boeddhistische centra die we ondersteunen worden aangestuurd door leraren uit bekende tradaties (zie ook hieronder).

Dzjindag heeft vooralsnog overigens niet de ambitie om zelf een (meditatie)centrum te starten door ruimtes te huren of kopen.

De tradities die we ondersteunen vertrouwen op direct contact en mondelinge overdracht tussen leraar en leerling. Dat is ook de basis van waaruit Stichting Dzjindag werkt. De personen die we financieel ondersteunen krijgen vaak donaties via bekenden. Waar het leraren betreft zijn het soms donaties naar aanleiding van (online) cursussen.

Voorwaarde voor ons is dat er een bijdrage wordt geleverd aan een authentieke overdrachtslinie. Dat wil zeggen dat de linie al eeuwen bestaat en alom erkend is als spirituele traditie. Voorbeelden daarvan in Tibetaans boeddhisme zijn de Kagyu en Nyingma linies. Daarnaast is het belangrijk dat het binnen die linies gaat om leraren die daarbinnen (door hun leraar) erkend zijn als leraar, of om leerlingen van die leraren.